Naše prevádzky

V KOŠICIACH
Námestie osloboditeľov 3377/1, 040 01 Staré Mesto

V PREŠOVE
Floriánova 3192/7, 080 01 Prešov
Hlavná ulica č. 9, 080 01 Prešov


V MICHALOVCIACH
Tržnica, Obchodná 4, 071 01 Michalovce